Set Tô Chén, Bát Đĩa Emerald  Viền Vàng Màu Xanh Cổ Vịt, Ngọc Lục Bảo Châu Âu

2.290.000